08/10/2018

Giải pháp và thiết bị chống sét

thiet-bi-chong-set-1

Sét là một hiện tượng trong tự nhiên thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên các công trình, tòa nhà có vị trí cao hơn mặt bằng xung quanh. Để ngăn chặn và giảm thiểu các tổn thất không mong muốn do sét gây ra, các doanh nghiệp thường trang bị hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền.

thiet-bi-chong-set-2
thiet-bi-chong-set-3

* Hệ thống chống sét trực tiếp thường bao gồm các thiết bị sau:

            – Kim thu sét
            – Cáp thoát sét
            – Thiết bị đếm sét
            – Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất
            – Hệ thống tiếp đất chống sét trực tiếp.
 
         * Hệ thống chống sét lan truyền thường bao gồm các thiết bị sau:

            – Thiết bị chống sét lan truyền trên đường nguồn gồm có thiết bị cắt sét 1 pha, thiết bị cắt sét 3 pha, thiết bị cắt lọc sét 1 pha và thiết bị cắt lọc sét 3 pha.
            – Thiết bị chống sét trên đường tín hiệu, viễn thông
            – Cáp thoát sét
            – Thiết bị đếm sét
            – Hộp kiểm tra điện trở tiếp đất
            – Hệ thống tiếp địa chống sét lan truyền.

Giải pháp liên quan